درباره ما

شرکت داروسازی فن آور مبتکر کاسپین یک سازمان خصوصی مبتنی بر دانش و پژوهش، متشکل از جوانان متخصص در استان مازندران شهرستان ساری بنیان نهاده شده است. اهداف غایی و نهایی سازمان عبارتند از:

  • ارتباط و همکاری مداوم با سازمان های دارویی در سراسر جهان برای کسب بالاترین استانداردها
  • ارتباط و همکاری با سازمان های تحقیق و توسعه پیشرو برای تهیه نمونه مواد و فرمولاسیون های جدید.

مدل کسب و کار

اطلاعات بیشتر

سایت کارخانه

اطلاعات بیشتر

فناوری پیشرفته

اطلاعات بیشتر

تالار افتخارات

اطلاعات بیشتر

ساختار سازمانی

اطلاعات بیشتر

دانشگاهی در صنعت

اطلاعات بیشتر