کیفیت بالا نیازمند بهبود و توسعه معیارهای فناوری و فرآیند است. از این رو شرکت داروسازی فن آور مبتکر کاسپین تکنولوژی فرآیند تولید، روش های تحلیلی و اجرای فنون و تکنولوژی های جدید را بهبود داده است.

به عنوان مثال با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی بسته بندی دارو با استفاده از بازوی رباتیک توانسته ایم خط کامل بسته بندی خود را به صورت کاملاً هوشمند و خودکار راه اندازی نماییم.