مدل کسب و کار در شرکت داروسازی فن آور مبتکر کاسپین

هدف نهایی شرکت داروسازی فن آور مبتکر کاسپین   از توسعه بازار، گسترش حضور محصولات فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران است، لذا این شرکت به منظور ایجاد ارزش متقابل همواره پذیرای پیشنهادات همکاری شفاف و سازنده خواهد بود.

در این راستا، مدل کسب و کار ما عبارتست از:
– همکاری تحت مجوز
– عرضه FDF
– نمایندگی انحصاری تولید
– انتقال فناوری
– همکاری تحقیق و توسعه (توسعه همکاری پژوهشی)
– سرمایه گذاری مشترک
– قرارداد ساخت