شرکت داروسازی فن آور مبتکر کاسپین بر اساس مطالعات و پژوهش های علمی با هدف گسترش نسخه های اصلاح شده محصولات دارویی موجود تاسیس شد. این شرکت معتقد است که فعالیت های تحقیق و توسعه سریع تر و بهتر، با همکاری علمی خوب با مراکز تحقیقاتی و محققان در سراسر جهان انجام پذیر است.  بنابراین با توجه به رویکرد ما مشارکت علمی سازنده و همکاری با دانشمندان جوان در مقیاس جهانی از اولویت های فعالیت ما بشمار میرود.