کارخانه داروسازی فن آور مبتکر کاسپین در زمینی به مساحت 3100 متر مربع با بنایی به مساحت 3600 متر مربع با سرمایه گذاری 13 میلیون یورو در حال ساخت می باشد. شرایط ساخت محصولات ما با تمام مقررات زیست محیطی این صنعت مطابقت دارند. طراحی، مواد و جریانات تطبیقی با بالاترین استانداردهای کیفی جهانی تولید محصولات دارویی مطابقت دارد.

پروژه ساخت کارخانه داروسازی فن آور مبتکر کاسپین در 4 فاز مختلف برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد.

 

فاز 1:
این فاز به محصولات تزریقی جنرال با شکل آمپول اختصاص دارد که شامل 1 سایت تولیدی با سرعت بسیار بالا می باشد که در سال 1398 به بهره برداری رسیده است.

 

حجم محصول ( میلی لیتر) مقدار تولید سالانه (میلیون عدد) نوع محصول خط تولید فاز
1-10 72 آمپول عمومی 1

فاز 2:

این فاز به محصولات تزریقی ضد سرطانی با شکل ویال مایع و پودر اختصاص دارد که در پایان سال جاری به بهره برداری می رسد و دارای مشخصات زیر می باشد:

حجم محصول ( میلی لیتر) مقدار تولید سالانه (میلیون عدد) نوع محصول خط تولید فاز
1-100 15 مایع و پودر ویال ضدسرطان 2

فاز3:

این فاز به محصولات تزریقی جنرال با شکل ویال مایع و پودر اختصاص دارد که در سال 1400 به بهره برداری می رسد و دارای مشخصات ذیل می باشد:

حجم محصول ( میلی لیتر) مقدار تولید سالانه (میلیون عدد) نوع محصول خط تولید فاز
15-100 15 مایع و پودر ویال عمومی 3

فاز4:

این فاز به محصولات تزریقی ضدسرطانی ویال مایع اختصاص دارد که در مورد بیماری های خاص تحت عنوان سایت تحقیق و توسعه در حال ساخت می باشد که در سال 1401 به  بهره برداری نهایی می رسد و دارای مشخصات ذیل می باشد:

حجم محصول ( میلی لیتر) مقدار تولید سالانه (میلیون عدد) نوع محصول خط تولید فاز
5-50 5 مایع ویال ضدسرطانی 4

 

این نکته حائز اهمیت است که تمام این 4 سایت بر اساس دستورالعمل FDA طراحی شده است.
در این مجموعه در زمان بهره برداری کامل 300 نفر از جمله متخصصان، کارشناسان و کارگران حرفه ای و آموزش دیده استخدام خواهند شد.