Cooperation Request

 • اطلاعات شخصی

  اطلاعات شخصی و شناسنامه ای خود را بصورت صحیح وارد کنید. از وارد کردن اطلاعات نامعتبر خودداری کنید
 • اطلاعات تماس

  اطلاعات تماس خود را وارد کنید
 • آخرین مدرک تحصیلی

  آخرین مدرک تحصیلی خود را در این قسمت وارد کنید
 • مهارت زبان انگلیسی:

 • سایر زبان ها:

 • سوابق کاری :

  آخرین محل فعالیت خود را در این قسمت وارد کنید
 • مهارت های تخصصی :

  هرگونه مدرک تخصصی مربوط یا غیر مربوط را قید نمایید
 • حقوق و بیمه

  حداقل حقوق موردنظر خود برای شروع به کار را مشخص کنید
 • عنوان شغلی:

  خواهشمند است فرم ذیل را به دقت مطالعه نموده و پر کنید:
 • ارسال رزرومه

  در این قسمت رزومه قابل چاپ خود را بارگذاری کنید
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  لطفا فایل رزرومه را بارگذاری کنید (ترجیحا با فرمت pdf )